Aktivity

  12.10.2019   Zdeněk Sünderhauf

Vůdce malého plavidla pro nositele závodní licence ČSJ

Místo: Marína Orlík
Termín:  2. října a 12. října  2019
Doba nástupu:

  • dne 2. října  2019 v 15:00 a 16:00
  • a dne 12. října 2019 v 8:50

Organizuje: Zdeněk Sünderhauf- předseda Trenérsko- metodické komise ČSJ
Určeno: pro členy Jachtařských oddílů a zároveň nositele závodních  licencí ČSJ.
Hlavní komisař: Martin Hacmac
Program: Kurz nabízí získání praktických dovedností k úspěšnému složení praktické zkoušky na plachetnici- S a motorový člun- M. Dále se probere teorie nezbytná k úspěšnému absolvování závěrečných testů na Státní plavení správě
Ubytování a stravování: každý si platí a zajišťuje individuálně viz: http://www.marinaorlik.estranky.cz/clanky/ubytovani-orlik.html , anebo po dohodě s Denisou Binjošovou, mob: 731 591 313, admstodulky@gmail.com
Přihlášky: zde, nebo přes  Markétu Švecovou, mob: 724 518 515, msv242@gmail.com

Po domluvě s Martinem Hacmacem,  ohledně průběhu praktických zkoušek na VMP v kategorii S a M, bude průběh následující:

  • Průjezd komorou v Modřanech ve dvou skupinách na Nirváně dne 2. 10. od 15 hod a od 16 hod. Zajištuje Zdenál a Markéta.
  • Praktické zkoušky z motoráku a příprava na testy proběhne ve dne 12. 10. a to od 9 hod do 17 hod v Maríně Orlík
  • Hlásit se všichni budou v 8. 50 hod u Martina Hacmace. Již není v provozu restaurace, je nutno si s sebou vzít svačiny a pití!
  • Členové týmu Davida Křížka a nositelé licence ČSJ mají vše hrazené, ostatní platí 3 600 Kč přímo na místě Martinovi Hacmacovi.

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

Proběhlo