Aktivity

  28.02.2023   Jan Skřepek

CESTA NA OH V PAŘÍŽI V OLYMPIJSKÉ TŘÍDĚ IQFOIL

1. Část

V první části se zaměříte na téma, kdy je nejlepší začít s windsurfingem a jak jsou náročné jeho začátky. Byly zmíněny faktory jako fyzická a psychická vyspělost a samostatnost, které jsou důležité pro úspěšný start v této aktivitě. Je také představena výhoda návaznosti na zkušenosti s jachtingem na Optimistu. Dále se v prezentaci srovnával windsurfing s jachtingem, kdy si řeknete, jaké jsou rozdíly v emocionálním prožitku a důrazu na detail a preciznost. Také jsou představeny disciplíny, ve kterých se dá závodit, jako jsou freestyle, slalom a okruhové závodění. V prezentaci se také věnovala pozornost úspěchům českých surfařek a jak je to možné. Byly také představeny největší úspěchy sezóny a prezentace byla doplněna inspirujícími sestřihy ze závodů Český pohár BIC Techno 293 z roku 2019 a z Mistrovství Evropy Techno 293 z roku 2021.

2. Část

Druhá část se zaměřovala na téma Olympijský windsurfing a jeho historii na Olympijských hrách. Byly zde popsány jednotlivé třídy prken a plachet, které se používaly v minulosti, a také účast českých surfařů na Olympijských hrách. Dále se seznámíte s novým formátem závodů s novými typy tratí a jiným typem hodnocení, který bude použit na OH v Paříži a v Los Angeles s třídou IQ Foil. Bylo také popsáno vybavení a vhodný tělesný somatotyp pro tento sport. Honza také rozebral podmínky, které jsou nutné pro závodění, jako je například vhodný vítr pro jednotlivé disciplíny, vzhled tratí. Následně bylo popsáno, jak složité je se na OH do Paříže dostat, kolik míst má ČR, jaký je kvalifikační klíč a jaká jsou reprezentační družstva pro Paříž a LA. Celkově se jednalo o zajímavou prezentaci pro všechny, kteří mají zájem o windsurfing a olympijský sport a chtějí získat informace, jak začít a jak se v tomto sportu zlepšit.