Aktivity

  10.04.2024   Johanka Nápravníková Kořanová

Zásobník cviků pro kondiční tréninky

Obsah:

1 Rozcvička
2 Protažení
3 Dřep
4 Výpad
5 Hip bridge
6 Další cviky pro dolní končetiny
7 Klik
8 Plank
9 Side plank
10 Čtyřbodový vzpor
11 Tříbodový vzpor
12 Kontralaterální vzpor
13 Lezení
14 Další cviky pro trup
15 Testy
16 Další cviky pro horní končetiny

 

1 Rozcvička: Video obsahuje sekvenci cviků pro rozcvičení před kondiční tréninkovou jednotkou.

Na obsah


2 Protažení: Video obsahuje sekvenci cviků pro protažení, je doporučeno provádět s časovým odstupem po kondiční tréninkové jednotce.

Na obsah


3 Dřep: Video obsahuje instruktáž k provedení dřepu, jeho těžší i lehčí varianty.

Na obsah


4 Výpad: Video obsahuje instruktáž k provedení výpadu, jeho těžší i lehčí varianty.

Na obsah


5 Hip bridge: Video obsahuje instruktáž k provedení cviku pro aktivaci hýžďových svalů, jeho těžší i lehčí varianty.

Na obsah


6 Další cviky pro dolní končetiny: Video obsahuje instruktáž k provedení různých cviků pro dolní končetiny (hamstring bridge, deadlift apod.)

Na obsah


7 Klik: Video obsahuje instruktáž k provedení kliku, jeho těžší i lehčí varianty.

Na obsah


8 Plank: Video obsahuje instruktáž k provedení planku, jeho těžší i lehčí varianty.

Na obsah


9 Side plank: Video obsahuje instruktáž k provedení side planku, jeho těžší i lehčí varianty.

Na obsah


10 Čtyřbodový vzpor: Video obsahuje instruktáž k provedení cviku pro aktivaci trupu.

Na obsah


11 Tříbodový vzpor: Video obsahuje instruktáž k provedení cviku pro aktivaci trupu.

Na obsah


12 Kontralaterální vzpor: Video obsahuje instruktáž k provedení cviku pro aktivaci trupu.

Na obsah


13 Lezení: Video obsahuje instruktáž k provedení cviku pro aktivaci trupu.

Na obsah


14 Další cviky pro trup: Video obsahuje instruktáž k provedení dalších cviků zatěžujících svalstvo trupu (dead bug, russian twist apod.)

Na obsah


15 Testy: Video obsahuje instruktáž k provedení cviků používaných při terénních testech.

Na obsah


16 Další cviky pro horní končetiny: Video obsahuje instruktáž k provedení dalších cviků pro horní končetiny (přítahy v TRX, floor press, military press apod.).

Na obsah