Námořní jachting

Filtrace

  David Křížek

Mediální prezentace

Velmi zajímavá přednáška od Davida Křížka o tom, jak se může závodník mediálně prezentovat a vydělat si tím na své závody a fungování. Ve třech videích se dozvíte o marketingu a mediální prezentaci celkově, o tiskových zprávách a o různých formách propagace.

Celý příspěvek >

  Petr Ondráček

Aktivní radarový odražeč

Na lodích platí pravidlo nejen "vidět", ale být také "včas viděn" ve vzdálenosti, kdy jiná loď má reálnou možnost podle pravidel COLREG vykonat úhybný manévr, slouží různé druhy pasivních nebo aktivních radarových odražečů.

Celý příspěvek >

  Petr Ondráček

Prostředky pro tvorbu vlastních předpovědí počasí při plavbě

K zásadním prvkům, které přispívají k bezpečnosti plaveb, je bezpochybně aktuální a spolehlivá předpověď počasí. Ne vždy však je při plavbě k dispozici profesionální předpověď a i když je, tak často je nutné provádět její doplnění nebo korekce ze znalosti a vývoje lokální situace. Pro jachtaře je nutné být schopen tvorby vlastní předpovědi.

Celý příspěvek >

  Petr Ondráček

Několik poznámek k výběru a instalaci AIS

Zařízení pro příjem nebo pro příjem a vysílání v rámci Automatického identifikačního systému lodí – AIS je v dnešní době nepostradatelným prostředkem pro zvýšení bezpečnosti našich plaveb všeho druhu. Je jedním z prvků globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému GMDSS.

Celý příspěvek >

  Petr Fiala

Taktika a strategie při závodě

Petr Fiala vás provede taktikou a strategií před závodem a při závodě. Na co všechno musí závodník myslet a jak nejlépe udělat jednotlivé manévry, aby si získal co nejlepší pozici a ztratil co nejméně.

Celý příspěvek >

  Jan Kocman

Lokální větry ve Středomoří

Zeptáte-li se rybáře na jihu Itálie, co bude zítra foukat, neodpoví jihovýchodní vítr. Místo toho uslyšíte scirocco. A je už na vás, jestli máte dostatek vědomostí na to, abyste věděli, co vás čeká. A stejná bude situace i na Korzice či v Řecku. Jen názvy mohou být různé. Mohou, ale nemusí. Některé názvy větru jsou univerzální, jiné se mění oblast od oblasti. Pro lepší orientaci si je seřadíme podle abecedy a vynecháme vítr na Jadranu, který jsme již probírali.

Celý příspěvek >

  Petr Ondráček

Dodržování pravidel COLREG u osamělé plavby

Pokud se hodláte plavit sami (osamělá plavba), tak musíte řešit i otázku zabezpečení plavby v době, kdy budete spát nebo něco dělat v podpalubí. Problémem totiž je, jak naplnit příslušná ustanovení Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři 1972 (známé také jako COLREGs 72nebo zkráceně COLREG - Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 ve smyslu dalších změn).

Celý příspěvek >

  Jakub Kozelský

Příprava závodníka na Olympiádu

V následujících sedmi videích se dozvíte o cestě Veroniky Kozelské Fenclové na Olympijské hry. Přednášku vede Veroničin trenér a zároveň manžel – Jakub Kozelský. Dozvíte se, jak probíhaly tréninky a celková příprava a jaké všechny překážky museli překonávat.

Celý příspěvek >

  Petr Ondráček

Brzda ráhna

Jedním z důležitých bezpečnostních opatření při plavbě na zadní kursy (a zejména ve vysokých a nepravidelných vlnách) je fixace ráhna hlavní plachty. Je třeba zabránit nejen vlastnímu přehození ráhna, ale také velké rychlosti přehození.

Celý příspěvek >

  Petr Ondráček

COLREG 72

COLREG 72 – Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři Moře a oceány jsou dopravní cestou a proto tak jako na souši nebo na jezerech či řekách musí i zde být bezpečnost lidí i dopravního prostředku svázana jak s psanými, tak nepsanými pravidly. Ty platí v okamžiku, kdy položíme loď na vodu a vyplujeme.

Celý příspěvek >