Námořní jachting

Filtrace

  Petr Ondráček

Aktivní radarový odražeč

Na lodích platí pravidlo nejen "vidět", ale být také "včas viděn" ve vzdálenosti, kdy jiná loď má reálnou možnost podle pravidel COLREG vykonat úhybný manévr, slouží různé druhy pasivních nebo aktivních radarových odražečů.

Celý příspěvek >

  Petr Ondráček

Prostředky pro tvorbu vlastních předpovědí počasí při plavbě

K zásadním prvkům, které přispívají k bezpečnosti plaveb, je bezpochybně aktuální a spolehlivá předpověď počasí. Ne vždy však je při plavbě k dispozici profesionální předpověď a i když je, tak často je nutné provádět její doplnění nebo korekce ze znalosti a vývoje lokální situace. Pro jachtaře je nutné být schopen tvorby vlastní předpovědi.

Celý příspěvek >

  Petr Ondráček

Několik poznámek k výběru a instalaci AIS

Zařízení pro příjem nebo pro příjem a vysílání v rámci Automatického identifikačního systému lodí – AIS je v dnešní době nepostradatelným prostředkem pro zvýšení bezpečnosti našich plaveb všeho druhu. Je jedním z prvků globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému GMDSS.

Celý příspěvek >

  Jan Kocman

Lokální větry ve Středomoří

Zeptáte-li se rybáře na jihu Itálie, co bude zítra foukat, neodpoví jihovýchodní vítr. Místo toho uslyšíte scirocco. A je už na vás, jestli máte dostatek vědomostí na to, abyste věděli, co vás čeká. A stejná bude situace i na Korzice či v Řecku. Jen názvy mohou být různé. Mohou, ale nemusí. Některé názvy větru jsou univerzální, jiné se mění oblast od oblasti. Pro lepší orientaci si je seřadíme podle abecedy a vynecháme vítr na Jadranu, který jsme již probírali.

Celý příspěvek >

  Petr Ondráček

COLREG 72

COLREG 72 – Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři Moře a oceány jsou dopravní cestou a proto tak jako na souši nebo na jezerech či řekách musí i zde být bezpečnost lidí i dopravního prostředku svázana jak s psanými, tak nepsanými pravidly. Ty platí v okamžiku, kdy položíme loď na vodu a vyplujeme.

Celý příspěvek >

Stránka 1 z 1