Volnočasový jachting

  14.03.2018   Petr Ondráček

Bezpečnost plavby

Petr Ondráček je známým českým námořním jachtařem, který strávil více jak 35 let plavbami na mořích a oceánech. Byl kapitánem a navigátorem mnoha našich námořních jachet při dálkových, závodních a charterových plavbách a podílel se na řadě významných projektů našich jachtařů.
V této přednášce se hovoří o aspektech, které jsou důležité pro bezpečnost námořních plaveb. Konkrétně je zaměřena na to, jak se připravit, abychom o záchranu nemuseli žádat, jak řešit tísňové situace vlastními silami a jak zvýšit své šance na přežití.
 
 

Část 1
V první části přednášky se dozvíte, co to je tísňová situace a jak se při ní zachovat. Detailně jsou zde popsány fáze přípravy na překonání tísně pro minimalizaci rizik. Jak se připravit před plavbou a během plavby a jaké kroky učinit podle oblasti, kam se vydáváme a druhu plavby. Posledním bodem je vybavení lodi a příprava lodě na sportovní plavbu.

 
 

Část 2
V této části Petr podrobně hovoří o vybavení na lodi, co si sebou vzít, abychom byli vidět a slyšet. Jednotlivé systémy jsou zde popsány a zobrazeny. Druhá část videa se také zabývá vybavením, ale tentokrát osobním – oblečení a užitečné věci, které je dobré si sebou vzít.

 

Část 3
Třetí video se zabývá psychikou jachtaře. Jak se před odplutím dobře psychicky připravit, abychom zvládli krizové situace a jaké existují metody k překonávání bouří. Na závěr Petr Ondráček přidává svá vlastní doporučení, která plynou z jeho vlastních zkušeností.

 

Část 4
V poslední části přednášky jsou popsány fáze záchrany a to, jak probíhá záchrana v systému GMDSS. Hovoří se zde také o grab bagu a záchranném ostrůvku a to konkrétně, jak záchranný ostrůvek použít. Na závěr přednášky jsou zmíněny odsolovače vody a jak si pitnou vodu vyrobit.

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

BezpečnostLodě a výbava