Aktivity

  16.02.2019   Ian Clingan

Plánování kampaně a koučování závodníků I

Profilování výkonu

První dvě části prezentace se zabývají profilováním výkonu závodníka. Je důležité, aby se hned od začátku mladým závodníkům nastavil nějaký výkonnostní profil a plán, kterého by se do budoucna měl se svým trenérem držet. Existují různé metody, jak se vyprofilovat a Ian ukazuje na příkladech, jak se toho závodník s trenérem mohou chopit. Uvidíte ukázku již vytvořených reálných výkonnostních plánů a také příklad pro české závodníky. 

Veškeré materiály k těmto přednáškám si můžete stáhnout.

Dokumenty:
01-Example Profile for CZE.xlsx
01-Profiling Presentation.pptx
01-Screen shot 2017-12-18 at 11.01.41.png
01-Screen shot 2017-12-18 at 11.02.46.png
01-SKUD Profile 2012.xlsx