Aktivity

  18.04.2019   Jakub Kozelský

Scénáře tréninků

Zpracoval Tomáš Karas

Nápad na vytvoření tréninkových scénářů vzikl na trenérském kurzu na Nechranicích. Praktickou část měl na starosti můj dlouholetý kamarád a soupeř, nyní olympijský trenér Jakub Kozelský. Kuba s námi procházel a cvičil postupy nácviku jachtařských dovedností. Plán tréninků jsme vytvářeli v ruce za pochodu, což vedlo to ke zmatkům a neefektivitě naší práce. Přímo na místě jsme se dohodli, že si před každým tréninkovým blokem určíme scénáře, podle kterých budeme trénovat. Další den jsme již podle těchto scénářů pracovali, což se ukázalo jako velmi dobrý nápad. Naráz jsme měli nad treninkem daleko větší kontrolu, věděli jsme, jakou budeme potřebovat techniku, jak dlouho nám trenink bude trvat, co máme se závodníky před treninkem probírat apod. 

Jachtařská akademie nyní přináší tento materiál včetně názorných animací. 

Jachtařské treninky mají zpravidla tyto tři fáze: 

1.) briefing před treninkem na břehu 

 •      představení plánu treninku 
 •      které scénáře chceme dělat
 •      probrat se závodníky, na co si mají dávat pozor, co je cílem těch scénářů apod. 

2.) trenink na vodě  

 •      realizace plánu - jednotlivých scénářů 
 •      dle povětrnostní situace je možné zařadit jiné scénáře
 •      pořízení videozáznamů 

3.) vyhodnocení 

 •      diskuse se závodníky nad jejich prací v treninku
 •      co se jim povedlo nebo co by měli zlepšit
 •      využití videozáznamu
 •      poděkování, pochvala za dobrou práci 

Tréninkové scénáře nám pomohou v organizaci přípravy závodníků. 

 • pro přípravu treninku máme v ruce přehledný seznam situací 
 • zvládáme time management pro každý tréninkový blok 
 • víme jakou techniku potřebujeme (vlajky, bóje apod.)
 • umíme dlouhodobě plánovat, sledovat a zařazovat nedostatečně procvičované disciplíny

Obsah:

Doporučujeme si animace vždy zvětšit na celou obrazovku.

 

Starty

Starty – technika

Starty - akcelerace
Start u okruhových rozjížděk tvoří zásadní část výsledku. Ve vyrovnaném poli je důležité stát na čáře v první řadě a z této pozice dobře odstartovat. Někdy stačí pár desítek centimterů náskoku na startu pro získání dominance v rozjížďce. K tomu je třeba umět loď správně rozjet. 
Lodě se zastaví, postaví se do pozice, ve které stojí běžně na čáře (víc jak ostře proti větru), následně na signál, provedou odpadnutí, zhoupnutí a rozjetí lodě na trati, bez porušení pravidla 42 (nedovolený pohon). 
Vyhodnocuje se, kdo se rozjede nejlépe a nejrychleji bez porušení pravidel. 

Na obsah

 

Dlouhá čára 
Start u okruhových rozjížděk tvoří zásadní část výsledku. Závodníci by měli při startu v plné rychlosti protnout startovní čáru. Na reálných závodech bývá prostředek čáry prověšený a na krajích mají závodníci tendenci startovat předčasně. Proto je důležité získat odhad vzdálenosti od čáry. Ve velké závodní flotile navíc není dobře vidět přes ostatní závodníky na konce čáry, na moři jsme často v situaci, kdy se za konci čáry nic nenachází a není možné tranzit stanovit. 
Trénuje se na extrémně dlouhé čáře (blízké reálným rozměrů). Závodníci dostanou instrukce, že mají odhadnout, kde je čára a co nejlépe vystartovat, bez toho, aby měli k dispozici údaje o tranzitu (v reálných podmínkách nikdo nevidí na startovní značky). Trénují se varianty od lodě, od pinu a z prostředku čáry. 
Vhodné použít 3min sekvenci startu pořád dokola (nezastavovat hodinky).
Vyhodnocuje se vzdálenost od čáry okamžiku startu
Plná rychlost a správný kurz.

Na obsah


Start s imaginární značkou 
Start u okruhových rozjížděk tvoří zásadní část výsledku. Odhad vzdálenosti ke startovní čáře je důležitá startovní disciplína. Chytřejší závodníci mají při trénování tendenci podvádět, najdou si tranzit za startovní lodí nebo za pinem a tréninkové starty pak neodpovídají reálným podmínkám. Zabráníme tomu, když jednu ze startovních značek postavíme na břeh. 
Levou značku startovní čáry (imaginární značku) stanovíme jako bod na břehu, pravá strana čáry bude bóje. Takto startujeme variantu start od lodě – závodníci startují vlevo od bóje, variantu z půlky čáry – závodníci startují cca 100 metrů vlevo od bóje. Člun stojí na tranzitu a vyhodnocuje úspěšnost startu. Výhodou této varianty může být, že si chytří závodníci nezaměří dopředu transit a musí jet podle svého odhadu. Když strany čáry prohodíme (pravá strana čáry je na břehu), můžeme trénovat start od pinu. Vhodné použít 3min sekvenci startu pořád dokola (nezastavovat hodinky).
Vyhodnocuje se úspěšnost odhadu závodníků, jak daleko byli od čáry v okamžiku startu. 

Na obsah

 

Rabbit start 
Při tréninku potřebujeme zajistit určitou výchozí situaci. Když trénujeme na stoupačku ve větší skupině a chceme, aby měli všichni na začátku stejné podmínky, startujeme tzv. Rabbit start, jinde též nazývaný Gate start.
Vybereme jednoho závodníka – tzv. „Rabbita“ – králíka, kterého vyšleme pravobokem na stoupačku. Ostatní závodníci dostanou za úkol vyrazit levobokem a projet těsně za zádí králíka a pokračovat levobokem na stoupačku. Poté co za králíkem projede poslední loď, králík otočí na levobok a pokračuje s celou skupinou. 
Použije se pro speed testy u méně vyrovnaných skupin, simulace závaru – dojezdu skupiny lodí - na návětrnou značku. Dále se tento start použije pro rychlé opakování krátkých rozjížděk. Poslední loď ve skupině otočí spodní bóji – stává se králíkem a ostatní závodníci za králíkem startují do další rozjížďky. Tento typ treninku se jmenuje „last one rabbit“. 
Vyhodnocuje se předstartovní manévrování – prostorová orientace, odhad vzdálenosti/rychosti, průjezd těsně za zádí králíka na cílovém kurzu v plné rychosti. 

Na obsah

 

Starty – taktika

Start na krátké čáře
Start u okruhových rozjížděk tvoří zásadní část výsledku. Při startu je třeba najít/vybojovat a udržet dobré místo pro start z první řady, mít dostatek místa na rozjezd v závětří, tlačit na soupeře v návětří a nenechat se zatlačit do nevýhodné situace. Na trénování těchto dovedností použijeme krátkou startovní čáru. 
Startuje se na krátké čáře ve více lodích. Vhodné použít 3min sekvenci startu pořád dokola (nezastavovat hodinky). Závodníci by měli stát dále od čáry, neměli by se tlačit těsně na čáře. 
Vyhodnocuje se, jak se závodníci vypořádají se startem ve skupině, to jak byli správně na čáře v okamžiku startu, jak působí na ostatní závodníky. 

Na obsah

 

Box rule start

Start u okruhových rozjížděk tvoří zásadní část výsledku. Box rule start je další, pokročilejší varianta nácviku pohybu na čáře, udržení dobrého místa pro start.  
Cvičí se na krátké čáře. Za člunem a pinem směrem po větru se hodí další dvě bóje ( nebo plovoucí provaz, či necháme jen imaginární čáru), v rámci startovní procedury závodníci nesmí opustit vymezený box. Dále lze trénovat variantu, kdy např. závodníkům zakážeme halzy, pohybují se tedy přes couvání a obraty na pravobok. Vyhodnocuje se, zda závodníci správně ovládají techniku pohybu lodě na startovní čáře – zastavení, zacouvání, vyjetí do návětří – co nejdelší setrvání na jednom místě, přilepení na návětrnou loď, s dostatkem místa pro akceleraci v závětří. Vhodné použít 3min sekvenci startu pořád dokola (nezastavovat hodinky).
Pozn: Cílem je simulace startů na běžných závodech, není např. vhodné v poslední minutě dělat kolečka a vracet se zpět na čáru, což v treninku funguje, nikoli na závodech. 
 

Na obsah

 

Jízda na kurzu

Stoupačka

Stoupačka - speed testy 
Při jízdě na kurzu je zapotřebí jet co nejrychleji. Pro nalezení správné techniky jízdy, nastavení na lodi nebo trimu plachet se používají tzv. rychlostní testy. Testy se provádí za různých povětrnostních podmínek, testuje se vliv změn nastavení nebo práce posádky na celkový výkon lodě. 
Speed test začíná seřazením několika lodí na stoupačku. Na povel lodě zrychlí a jedou vedle sebe proti větru s takovými odstupy, aby se vzájemně neovlivňovaly. Jedním ze sledovaných parametrů může být jízda proti vlnám, míra stoupání, zavření zadního lemu plachty, vliv průhybu stěžně apod. Po určité době závodníky zastavíme, provedeme vyhodnocení, provedeme úpravy a děláme další kolo testu. 
V rámci testu identifikujeme pomalejší/méně stoupající loď a u té se snažíme dosáhnout pomocí změn v nastavení, trimu, technice jízdy srovnání/překonání výkonových parametrů oproti druhé lodi. 

Na obsah

 

Stoupačka - speed testy – rabbit start
Při jízdě na kurzu je zapotřebí jet co nejrychleji. Pro nalezení správné techniky jízdy, nastavení na lodi nebo trimu plachet se používají tzv. rychlostní testy. U méně vyspělých, resp. větších skupin lze použít rabbit start, který zajistí stejné startovní podmínky. Testy se provádí za různých povětrnostních podmínek, testuje se vliv změn nastavení nebo práce posádky na celkový výkon lodě. 
Speed test začíná určením „rabitta“ - králíka seřazením několika lodí na stoupačku. Ostatní závodníci startují levobokem za zádí králíka. Pro speed testy si ponechat určité odstupy, aby se vzájemně neovlivňovaly. Díky rabbit startu je relativně rychle jasné komu to jak jede a lze provádět rychlejší vyhodnocení a opakování procedury. 
V rámci testu identifikujeme pomalejší/méně stoupající lodě a snažíme se dosáhnout pomocí změn v nastavení, trimu, technice jízdy srovnání/překonání výkonových parametrů. 

Na obsah

 

Stoupačka - taktika
V rámci stoupačky potřebujeme vedle optimální rychlosti také taktické působení. To zahrnuje využívání změn síly a směru větru, relativní pozice vzhledem k fleetu (ostatním soupeřům) a působení v přímých kontaktech se soupeři. 
Stoupačka by měla být dostatečně dlouhá, podle podmínek 7-15min (blízko reálné rozjížďce). Více lodí je zde určitě výhodou – pokud můžeme, je třeba se spojit s dalšími týmy. Dobře se cvičí na běžné trati windward leeward s rabbit startem. Rozlišujeme tři fáze stoupačky. Začátek – co největší rychlost, získání orientace v závodním poli, získání pozice na čistém větru. V prostřední části můžeme uplatnit změny větru. U přiblížení k návětrné značce je třeba působit na soupeře a to buď dojezdem do volného místa na pravou layline nebo riskantním nájezdem pravobokem podél levé layline. 
Vyhodnocuje se taktické působení v oblasti jízdy na vítr, orientace v závodním poli, jízda na čistý vítr, působení při kolizních situacích. 

Na obsah

 

Zaďák

Zaďák - speed testy 
Při jízdě na kurzu je zapotřebí jet co nejrychleji. Pro nalezení správné techniky jízdy, nastavení na lodi nebo trimu plachet se používají tzv. rychlostní testy. Testy se provádí za různých povětrnostních podmínek, testuje se vliv změn nastavení nebo práce posádky na celkový výkon lodě. 
Speed test začíná seřazením několika lodí na zaďák. Na povel lodě zrychlí a jedou vedle sebe po větru s takovými odstupy, aby se vzájemně neovlivňovaly. Po určité době závodníky zastavíme, provedeme vyhodnocení, provedeme úpravy a děláme další kolo testu. 
Jako jednu z disciplín můžeme věnovat jízdě na vlnách. Zde rozlišujeme situace, kdy jsou vlny rychlejší jako loď, potom se snažíme vlny zachytit, zrychlit na nich a co nejdéle se na nich udržet. Pokud jsou vlny pomalejší než loď, tak se musíme snažit najít místo, kudy se dá vlna objet. Další sledované techniky na zaďák jsou odpadání do poryvu a ostření mezi poryvy nebo včasné naskočení a udržení skluzového režimu. 
V rámci testu identifikujeme pomalejší loď a u té se snažíme dosáhnout pomocí změn v nastavení, trimu, technice jízdy srovnání/překonání výkonových parametrů oproti druhé lodi. 

Na obsah

 

Bočák

Jízda na bočák – slalom course
Na trojúhelníkových tratích se vyskytují také boční kurzy. Na cvičení těchto kurzů můžeme použít tzv. Slalom, obdoba windsurfové disciplíny. Na tento scénář potřebujeme dva trenérské čluny. Pokud máme pouze jeden motorák, tak stavíme trojúhelník s krátkou stoupačkou a dlouhými bočáky se správnými úhly.
Trénující lodě jedou postupně několik bočákových kurzů za sebou. Dva motoráky dělají značky dráhy, poměrně daleko od sebe, závodníci jedou bočák od prvního člunu k druhému. První člun mezitím sjede trochu po větru a utvoří značku na další bočák. 
Vyhodnocuje se přímost kurzu (žádná spodní, vrchní šavle), ostření v dírách (jet naproti poryvu), odpadání dolů v poryvech, technika jízdy, taktika na kurzu.

Na obsah

 

Manévry

Obraty/Halzy

Obraty proti větru
V rámci předstartovních manévrů a manévrů na trati je potřeba efektivně měnit kurz a přehazovat plachty. Závodníci musí provádět obraty proti větru bez větších ztrát a za všech povětrnostních podmínek. 
Cvičení obratů se dělá na stoupačku, na zapískání provedou závodníci obrat, po zrychlení na druhém kurzu trenéři opět signalizují další obrat. Lodě ve skupině se vzájemně neovlivňují. Trenéři sledují závodníky a konzultují změny, které by měli závodníci provést, aby své obraty zlepšili. 
Vyhodnocuje se správné technické provedení obratu. Zahájení obratu, správné náklony, malé výchylky kormidla, po obratu dohoupnutí s povolenou plachtou – zdánlivý vítr fouká zboku, je třeba houpat do rovného kormidla. 

Na obsah

 

Halzy
V rámci předstartovních manévrů a manévrů na trati je potřeba efektivně měnit kurz a přehazovat plachty. Závodníci musí provádět halzy po větru bez větších ztrát a za všech povětrnostních podmínek. 
Cvičení halz se dělá na zaďák, na zapískání provedou závodníci halzu, po zrychlení na druhém kurzu trenéři opět signalizují další halzu. Lodě ve skupině se vzájemně neovlivňují. Trenéři sledují závodníky a konzultují změny, které by měli závodníci provést, aby své halzy zlepšili. 
Vyhodnocuje se správné technické provedení halzy, správné náklony, práce s kormidlem, po obratu dohoupnutí do rovného stěžně, je třeba houpat do rovného kormidla. 

Na obsah

 

Trestné otáčky

Otáčky 360 / 720 
Při závodě se závodníci nevyhnou situaci, kdy musí provádět trestné otáčky 360 / 720 stupňů. Proto je třeba techniku těchto trestných otáček ovládat, aby způsobené zdržení bylo co nejmenší. Trénováním těchto otáček se celkově zvyšuje schopnost závodníků v ovládání lodě, práci s kormidlem a otěžemi. 
Cvičení otáček se dělá podobně jako obraty nebo halzy, závodníci jsou rozmístěni tak, aby se neovlivňovali. Na signál trenérů závodníci zahájí domluvený manévr. Trenéři sledují závodníky a konzultují změny, které by měli závodníci provést, aby trestné otáčky zlepšili. Otáčky je možné trénovat ze stoupačky/ze zaďáku, zahajované obratem nebo halzou, doprava nebo doleva. 
Vyhodnocuje se správné technické provádění obratů a halz, práce s náklony, otěžemi a kormidlem. Co nejmenší zpomalení v rámci otáček. 

Na obsah

 

Objezdy bójí

Horní bóje

Horní bóje - technika 
V rámci poslední fáze stoupačky nastává přiblížení a objezd návětrné bóje. Správné objetí návětrné bóje by mělo být pro závodníky rutinní záležitostí. Závodník musí před přiblížením zjistit, kam pojede na zaďák, otočit přesně na pravé layline, provést přípravu trimu na odpadnutí, bóji otočit, odpadnout na zaďák, případně odpadnou a odhalzovat na pravobok, pokud to situace vyžaduje. Je možné také trénovat riskantní variantu příjezdu pravobokem. 
Cvičit je možné možno s návětrnou značkou s rabbit startem nebo na trati windward leeward. Lodě jedou samostatně a neovlivňují se. 
Při objezdu návětrné značky se vyhodnocuje správné trefení layline, příprava na objezd (trim, koukání po větru –rozhodnutí strategie, technika odpadnutí.

Na obsah

 

Horní bóje - taktika 
V rámci poslední fáze stoupačky nastává přiblížení a objezd návětrné bóje. Startovní pole se u značek zhušťuje a dochází ve vzájemné míře ke vzájemnému ovlivňování.  Závodníci musí cvičit správnou orientaci v závodním poli, nalezení a otočení do volného místa na pravé lalyine, nebo riskantní nájezd k bóji pravobokem. Při objezdu bójky se loď snaží působit na ostatní závodníky tak aby vytěžila maximum ze své situace.  
Vhodné civčení je rabbit start s krátkou stoupačkou a otočením návětrné značky. Cvičí se několikrát dokola. Vhodná je větší skupina, závodníci na bóji přijedou spolu, musí najít svoje místo na layline, ze kterého otočí návětrnou značku. Závodníci na předních pozicích můžou layline lehce přejet a snaží se znepříjemnit zbytku závodního pole pobyt na pravé layline. Kaskadéři to mohou zkusit pravobokem, ale zahuštěné závodní pole jedoucí levobokem od takového postupu odrazuje (pozor na porušení závodních pravidel a bezpečnosti). 
Vyhodnocuje se orientace v závodním poli, dosažení layline a správné technické provedení obratů, vyhýbacích manévrů a otočení bóje, působení na ostatní závodníky, práce v rámci dodržování závodních pravidel a bezpečnosti. 

Na obsah

 

Spodní bóje

Spodní bóje – technika 
V poslední části zaďáku se začínáme přibližovat k závětrné značce. Správné objetí závětrné bóje by mělo být pro závodníky rutinní záležitostí. Závodník musí před přiblížením zjistit, kam pojede na stoupačku, provést přípravu na otočení bóje (přetrimování plachet), najet si kousek od bóje tak, aby plynule otočil kolem bóje a odjížděl ostře proti větru těsně kolem bóje v plné rychlosti.
Cvičit je možné možno na trati windward leeward. Lodě jedou samostatně a neovlivňují se. Závodníci mají za úkol co nejlépe otočit bóji na kurz proti větru s variantami příjezd levobokem, pravobokem. Lodě se spinakery  civčí varianty sklízení spinakeru. Za bójí máme varianty okamžitého obratu na levobok / vyčištění se a variantu setrvání na pravoboku. 
Na závětrné bóji vyhodnocujeme připravu (trim), správný nájezd, plynulý oblouk kolem značky a hlavně správný výjezd od značky bez ponechání místa (schopnost udržet čistou lajnu za značkou ve skupině lodí). 

Na obsah

 

Závětrná bóje – taktika - simulace dojezdu ve skupině lodí 
V rámci poslední části zaďáku se začínám připravovat na objezd návětrné bóje. Závodní pole se u značek zhušťuje a dochází ve vzájemné míře ke vzájemnému ovlivňování.  Závodníci se snaží vybojovat vnitřní pozici, resp. správně působit na ostatní lodě, musí nalézt optimální trajektorii pro otočení bóje a výjezd bez ovlivnění dalšími závodníky (ponechat odstup od lodě, která točí dříve). Pro trénink můžeme použít trik pro simulaci rozmístění lodí ve skupině na zaďák. 
Cvičí se tak, že se proti větru od závětrné značky postaví dvě pomocné bóje, tak aby byly stejně vysoko proti větru. Závodníky necháme mezi bójemi jezdit na bočák a tyto bóje otáčet. Trenér vydá signál, závodníci odpadnou a jedou na bóji, kde bojují o co nejlepší objezd značky (pořadí). Momentem písknutí si vybíráme, kdo bude na vnitřní/vnější pozici při příjezdu. Také můžeme hýbat značkami a tím to třeba komplikovat vnitřním lodím (delší vzdálenost) 
Vyhodnocuje se orientace v závodním poli, příjezd do zóny, uplatnění práva na místo, poskytnutí místa, vytvoření prostoru pro správné otočení bóje, správné otočení bóje.

Na obsah

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

Příprava závodníka