Vzdělávání

  11.02.2020   Jan Hirnšál

Elektronická výbava závodních, námořních lodí

Lodní elektronické a navigační přístroje se liší nejen podle značky výrobce, ale hlavně podle toho, k jakému účelu jste si loď pořídili. Přednáška se zaměřuje na současnou nabídku navigačních přístrojů na trhu a také na podpůrné navigační aplikace. Dozvíte se, jak postavit jednoduchou síť, základy kalibrace a jak případně získávat data pro vaše externí zařízení (PC, tablety, hodinky).

První část

Při výběru navigačních přístrojů bychom měli zhodnotit následující faktory: k jakému účelu bude loď sloužit, zda bude loď na jezeře či na moři, kolik lidí v posádce bude schopno se aktivně zapojit, zda se jedná o loď pro závody nebo pouze pro rodinné výlety a pokud bude loď pro závody, tak jakého druhu. Všechny tyto faktory jsou v první části přednášky rozebrány a dozvíte se, jaké konkrétní přístroje a značky jsou pro různé účely nejvhodnější. Často člověku může stačit jen telefon a aplikace. Ty nejlepší jsou v přednášce také ukázány

 

Druhá část

Druhá část se zaměřuje na různé navigační přístroje pro performance jachting. Dozvíte se, jak jednotlivé přístroje fungují, jak zpracovávají data, jak s nimi můžeme pracovat a jaké zobrazují údaje. Jsou zde podrobněji popsány následující přístroje: Astra Yachts, NKE Marine Electronic, B&G H5000, B&G WTP3.

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

Lodě a výbavaNavigace