Volnočasový jachting

  06.02.2019   Richard Konkolski

Cesta k vrcholům námořního jachtingu

První část

Legenda českého i světového jachtingu Richard Konkolski vypráví o svých počátcích v jachtingu. Nejdříve sbíral úspěchy v okruhovém jachtingu a v té době zavedl i lodní třídu Cadet a Optimist a Komisi námořního jachtingu v Moravskoslezském kraji. V té době šel jachting v Československu postupně nahoru. Nechal postavit loděnici a jelikož nebylo moc odborné literatury týkající se jachtingu, napsal Richard skripta na jachtařskou etiketu, lodní kompasy a signalizaci. Četl zahraniční literaturu a postavil svou první loď Niké.

 

Druhá část

V druhé části hovoří nejdříve o své první lodi Niké, jeho plánech na plavbu kolem světa a překážkách, které musel překonat. Svůj první námořní závod přes Atlantik dokončil i s problémy na 41. Místě. Po tomto závodě se vydal na plavbu kolem světa, kterou dokončil v roce 1975 a tím se stal prvním Čechoslovákem, který obeplul zeměkouli. V Československu se mu nedařilo získat povolení ke startu v prvním solo závodě kolem světa, a tak se rozhodl, že odstartuje bez povolení. Nakonec v tomto závodě skončil na krásném třetím místě. Celkově se zasloužil o rozvoj námořního jachtingu, napsal několik knih a za své úsilí získal několik ocenění, uznání.

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

Zajímavosti