Volnočasový jachting

  19.02.2019   Petr Dvořák

Meteorologie

Přednáška je rozdělena do dvou bloků, v tom prvním se dozvíte o Coriolisově setrvačné síle, o vzájemném působení Coriolisovy síly a izobar a o vlivu teplot na vítr. Dále se zde hovoří o celkové globální cirkulaci, která má svá pravidla a ty nejsou často spolehlivě vysvětlena. Petr Dvořák zde o nich podrobně hovoří a vysvětluje, jak fungují. Posledním tématem v této části je proudění vzduchu v údolí a na mořském pobřeží.


 
Druhá část přednášky pojednává o proudění vzduchu na horských vrcholcích (se kterým se můžete setkat například na Nechranické nádrži, kde proudí vzduch z Krušných hor), okrajově o vzniku hurikánů a o supercelární bouři. Na reálných fotkách a radarových snímcích je supercelární bouře přiblížena. Dalším tématem jsou první pokusy o numerickou předpověď a závěr přednášky se zabývá vysvětlením různých meteorologických snímků a grafů.
 

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

Meteo