Aktivity

  06.02.2020   Christian Dumard

Navigace na moři a příprava Weather routingu

Přednáška se zabývá tím, jak funguje navigace, jaké jsou její limity nebo jaké jsou nejlepší navigační přístroje. Obsahem jsou také příklady metodologie navigace a nejčastější navigační omyly. Z jeho praxe je zde uvedeno několik příkladů a je také ozvláštněna tím, že jsou zde ukázány příklady na plavbě, která se konala v době přednášky, takže data jsou aktuální a můžeme vidět, jak navigace doopravdy funguje.

První část

První část je převážně obecnou, zabýváme se zde routingem, navigačními systémy – jak fungují a jaká jsou nebezpečí a rizika, která na nás čekají po naplánování trasy, jak pracovat s polárními diagramy a jak se přizpůsobit měnícím se podmínkám. Některé informace o navigačním systému jsou uvedeny na příkladu trasy trimaránu, který se pokouší o světový rekord cestou z Hong Kongu do Londýna za 36 dní.

 

Druhá část

V druhé části se Christian věnuje zčásti metodice – nalezení klíčových bodů na trase, výpočet stejné trasy na různých modelech, důvody lišících se tras. Dále jsou zde uvedeny příklady analýzy, běžné chyby a esemblové modely. Jak esemblové modely fungují a jaké vstupní údaje potřebují. Vše opět ukazuje na reálných příkladech, tentokrát na plavbě z Fara do Antiguy a závodě Sydney Hobart.

 

Třetí část

Poslední část je zaměřena převážně na praktické příklady a konkrétně na routy a komunikace s posádkou, která se v době přednášky pokoušela o světový rekord plavby z Hong Kongu do Londýna. Christian je s posádkou vždy na příjmu 24/7 a může se kdykoliv připojit a stáhnout aktuální data.

Dále je zde ukázáno, co všechno se ze stažených dat dá přečíst, jaké druhy modelů používá právě on, co se tam dá nastavit.  V neposlední řadě se také dozvíte o předpovědích, které jsou pro navigaci velice důležité.

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

MeteoNavigace