Aktivity

  23.02.2023   Tomáš Musil

VLIV POHYBU POSÁDKY OKRUHOVÉ PLACHETNICE NA VÝKON PLACHTY

1. Část

První část je věnována experimentu z výše zmíněné disertační práce. Na ukázce z mužské medailové rozjížďky třídy 470 z Aarhusu je vidět, že po celou dobu rozjížďky posádka na lodi pumpuje a houpe. Účinek této techniky je vysvětlen právě pomocí experimentu v disertační práci, která je rozdělena na 3 části. První část je na vodě s olympijským laseristou, kdy zjišťovali, co je potřeba ke vzniku extra pohonu. Na Laser bylo umístěno 6 GoPro kamer, pomocí kterých se měřily náklony na lodi, profil plachty, nastavení kormidla. Dále na loď byly umístěny zařízení k měření náklonu, pohybu a rychlosti lodě. V druhé části byl tento princip přenesen do laboratorních podmínek a byly změřeny síly, které tam vznikají, jakým způsobem a kde vznikají. Třetím krokem byla simulace v uměle vytvořeném prostředí (voda s kuličkami a laserem). 
Tomáš v přednášce popisuje jednotlivé části experimentu a dozvíte se, jaké jsou výsledky, když s plachtou nemáváme, mávneme jednou a máváme vícekrát.

2. Část

V druhé části přednášky je popisován druhý experiment ze stejné disertační práce. Jedná se o princip S-kliček/zatáček, pomocí kterých se Laser pohybuje při plavbě po větru a díky kterým získává vyšší rychlost. Experiment byl opět dělán na Laseru se zkušeným světovým závodníkem. Na loď bylo znovu umístěno 6 kamer a další zařízení ke zjištění pohybu lodě a nastavení plachty. Tento reálný případ byl poté simulován v laboratorních podmínkách stejných jako v předchozím případě. Na základě tohoto měření byla vytvořena počítačová simulace, kde jsou jednotlivé fáze znázorněny a popsány.
Pokud by vás k tomuto tématu zajímalo více, můžete se také podívat na YouTube kanál WB Sails Simulations.