Vzdělávání

  25.02.2020   Petr Fiala

Shrnutí taktiky a strategie v okruhovém závodě

První část 
Při rozhodování se o strategii, taktice a dalších je důležité vědět, zda se závodník připravuje na závody v Čechách nebo zahraničí, zda se připravuje reprezentačně nebo jezdí spíše pro zábavu. První část je věnována předpovědi směru větru a vodních proudů, trimu – konkrétně natrimování lodě na břehu a při situacích na vodě, kdy potřebujeme zvýšit rychlost nebo stoupavost a v neposlední řadě se Petr věnuje rutině při předstartovní přípravě a optimálnímu pořadí úkonů.

Druhá část
V druhé části se dozvíte, jakou zvolit strategii při různých silách větru a na co se soustředit při vytváření plánu. Při vytváření strategie je důležitá nejen síla větru, ale také proudy, i těm je zde věnována podstatná část. Posledním probíraným tématem v této části je start a faktory, které tlačí startovní pole přes čáru.

Třetí část
Třetí část se znovu zabývá strategií na startu a pokračuje strategií při stoupačce a při míjení lodí. Při startu je důležité zohlednit zvýhodněnou stranu, sílu větru, proud, startovní pravidlo a svou zvolenou strategii a taktiku. Petr také mluví o metodách, jak si udržet pozici na startu a jaký zvolit trim. Stejně tak je zde rozebrána strategie při stoupačce a při míjení lodí.

Čtvrtá část
Poslední část je věnována strategii ve zbytku závodu. Jak se chovat, pokud přijde z nějaké strany mrak, jaká jsou obecná pravidla pro správnou pozici na layline na návětrné bójce a jak bójku nejlépe otočit. Posledními probíranými tématy jsou správná jízda na zadní vítr, bezpečná halza a chování na závětrné bójce.
 

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

Taktika a strategie