Vzdělávání

  04.07.2019   Tonda Mrzílek

Základní návyky mladých jachtařů a trenérů

Tonda Mrzílek hovoří o základních návycích, který by si měl vytvořit každý jachtař. Jedná se o ty základní jako – na lodi se nesedí ani neleží, pomáháme ostatním, staráme se o loď atd., tak o spolupráci s trenérem při tréninku, před závody a při závodě.

 
Druhá část přednášky se zabývá praktickými zkušenostmi, které Tonda získal při své trenérské praxi. Zaměřuje se na návyky, které jsou pro děti nejdůležitější. Jelikož se s dětmi v různém věku musí pracovat vždy jinak, zmiňuje zde také specifika tréninku mladších a starších dětí a dále pak obecné trenérské zásady.