Aktivity

  01.01.2020

Rekvalifikace na trenéra jachtingu II. třídy v roce 2020

Cena: 3 800 Kč, které požaduje FTVS UK Praha, ostatní aktivity jsou plně hrazeny ČSJ.

 

Kdo se může zúčastnit: každý trenér III. třídy, který má ukončené středoškolské studium.

 
Rekvalifikace se skládá z těchto výukových modulů:

Vědecký základ sportovního tréninku, pořádá FTVS UK Praha - 50 hodin

Povinná série přednášek, pořádá Jachtařská akademie ČSJ - 100 hodin

Vydání osvědčení

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

Proběhne

Rezervujte si místo