Vzdělávání

  17.03.2020   Petr Ondráček

Metody překonávání bouří na moři

Obsahem přednášky jsou informace o vlnách a jejich vlastnostech, o silných bouřích – jejich definice, předpověď jejich příchodu, trvání a průběhu, vliv konstrukce lodi na výběr efektivní metody a způsobu překonání bouře. V neposlední řadě je přednáška zaměřena na Metody a jejich provedení v podmínkách silných bouří – jejich výhody, nevýhody a předpoklady pro jejich úspěšné použití v různých druzích a oblastech plavby.

První část

V první části přednášky si můžete připomenout teorii o vlnách a vlnění, vlastnostech lodi a plavbu ve vysokých vlnách. Dozvíte se, jaké jsou typy vln v přírodě a jakou příčinou vznikají, jak pohyb mořské vody ovlivňuje vznik vln a vlnění a jaká je mechanika mořských vln.

Poté se Petr přesouvá k tématu konstrukce lodi a jejím vlivu na převracení při plavbě v bouři a ve vysokých zalamujících se vlnách a také zde podrobně rozebírá tipy, co dělat a jak se připravit na plavbu ve vysokých vlnách. Konkrétně se jedná o výběr metody překonání bouře, příprava posádky na použití metody, omezení možnosti pádu do vody a rady k refování hlavní plachty jedním lanem a ovládání plachet z kokpitu.
 

 

Druhá část

Druhá část pokračuje dalšími tipy, které se hodí k plavbě v bouři a vysokých vlnách. Je to volba kotvy na zádi nebo přídi, volba oplachtění, informace o padákové kotvě a rady, jak s ní pracovat a vyvarovat se chyb.

V neposlední řadě Petr hovoří o svých bohatých zkušenostech z plaveb a závodů a zkušenostech ze světa jachtingu. Zmiňuje zde Fastnet Rock Race, kdy bylo převrácených 100 lodí, 76 položených na bok a 5 potopených. Dalším příkladem je Quin’s Birthday Storm při závodě rekreačních jachet z Nového Zélandu do Tongy a Sydney – Hobart race v roce 1988. Jaký by on sám v těchto případech volil scénář a metody se dozvíte v úplném závěru přednášky.
 

 

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

BezpečnostLodě a výbava