Volnočasový jachting

  11.03.2019   Petr Ondráček

Navigace na moři ve ztížených podmínkách

Petr je známým českým námořním jachtařem, který strávil více jak 35 let plavbami na mořích a oceánech. Mezi nejvýznamnější plavby patří první český pokus o nonstop plavbu kolem světa na vlastnoručně postavené 8,5 metrů s/y Singa (2011-12) či první české obeplutí a přistání na mysu Horn na s/y Olivín 4. Je autorem knih „Před přídí mys Horn“, „Sám čtyřmi oceány“ a spoluautorem publikace „Příběhy mořeplavců“. 
Přednáška zaměřená na to, jak navigovat v krizových situacích, kdy nám selžou moderní technologie a jak se bez nich dostat na místo určení. Jedná se ale i o situace, které přímo krizové nejsou, ale přístroje zkrátka přestanou fungovat.

 

První část

První část přednášky je věnována především navigační tísni a nouzi, které ztěžují podmínky k navigaci. Navigační tíseň je situace, kdy má navigátor k dispozici pouze částečně fungující technologii a při navigační nouzi nemá prostředky žádné. Dozvíte se o metodách a pomůckách, které vám v těchto situacích mohou pomoci. Jedná se o náhradu kompasu, určení světových stran v noci i ve dne, určení úhlů a určení poledne.

 

Druhá část

Druhá část je stále zaměřená na pomocné metody, které pomáhají v navigační tísni a nouzi. Konkrétně se zde hovoří o určení rychlosti lodi, jak navigovat a kormidlovat podle hvězd, podle slunce, podle směru vln a vlnění a podle rádiové navigace.

 

Třetí část

Poslední část pojednává o struktuře zdrojů chyb a rizik při navigaci. Chyby jsou nejčastěji způsobeny navigátorem, navigační metodou a zanedbatelná část jsou chyby nepředvídatelné. Dále je popsáno, z jakých důvodů dělají navigátoři chyby, jaký bývá charakter navigačních chyb a jak je co nejvíce eliminovat. 
 

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

BezpečnostMeteoNavigace