Vzdělávání

  26.02.2024   Václav Brabec

Trenéři a pravidla

Přednáška by se dle struktury dala rozdělit na několik částí:

1) Část vzdělávání závodníka a trenéra
První část vzdělávání závodníka a trenéra zdůrazňuje specifická pravidla pro jednotlivé lodní třídy, ale především se dozvíte, jak se nejlépe v oblasti pravidel vzdělávat, kde hledat relevantní informace, jak s nimi pracovat a jak pracovat s pravidly. Při vzdělávání by měl být kladen důraz na terminologickou správnost a závodníci by se měli učit, jak řešit konkrétní situace. Vzdělávání je věnována zhruba třetina této přednášky.

2) Část příprava závodníka
Druhá část se soustředí na přípravu samotného závodníka. Detailně rozebírá, co všechno by měl závodník vědět pro dosažení úspěchu v závodě. Jedná se především o změny v pravidlech, čas prvního startu, počet rozjížděk, význam vlajek vyzývacího znamení, trasu, značky a možné změny trati během závodu. Všechny tyto aspekty jsou podrobněji rozebrány a dozvíte se také, kde tyto informace před závodem hledat.

3) Část příprava trenéra
Třetí část přednášky je věnována přípravě trenéra, zahrnuje pravidla pro trenéry, pohyb člunů, jaká by měla být povinná výzbroj a informace o protestním časovém limitu. Dozvíte se význam jednotlivých signálů při startování rozjížděk a také, co jednotlivé signály znamenají pro činnost trenéra.

4) Část pomoc závodníkovi 
Čtvrtá část se zabývá poskytováním první pomoci závodníkovi, aneb jak můžeme jako trenér svému svěřenci pomoci, pokud se jeho číslo objeví na tabuli jako BFD. V tuto chvíli jsou důležité kroky shromáždění důkazního materiálu, neformální diskuse, žádost o přezkoumání hodnocení lodi a případná žádost o nápravu. Část věnovaná žádosti o nápravu nám poskytne informace o tom, co to vlastně náprava je a z čeho je složená, jak, kdy a kde ji podat, kdo může podat a prezentovat a v neposlední řadě se dozvíte, jakou nápravu můžete požadovat a jak vám může být vyhověno.

5) Modelová situace protest aneb komunikace s komisemi
Pátá část přednášky se věnuje modelové situaci protestu, kdy se dozvíte, jak se chovat, když na vás někdo protestuje nebo protestujete na někoho vy. Důležité je vědět, jaká byla pozice lodí, omezení, značky a překážky a další jiné informace. Podrobně je také rozebrána činnost protestní komise krok po kroku, kdy jednotlivými kroky jsou - situace na vodě, self policing sport, informování protestovaného, podání protestu, příprava na protest, projednání protestu, rozhodnutí, znovuotevření, odvolání
 

 

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

Pravidla