Vzdělávání

  27.11.2020   Petr Ondráček

COLREG 72

Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 72

Moře a oceány jsou dopravní cestou a proto tak jako na souši nebo na jezerech či řekách musí i zde být bezpečnost lidí i dopravního prostředku svázana jak s psanými, tak nepsanými pravidly. Ty platí v okamžiku, kdy položíme loď na vodu a vyplujeme.

„Biblí“ pro každého námořního jachtaře je „Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři“  neboli  COLREG 72 ( COLREGs 72). Novelizovaná úmluva byla vydána Mezinárodní námořní organizací IMO pod názvem „Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972“. Změny úmluvy jsou uveřejňovány na internetových stránkách IMO.

V okamžiku kdy vyplouváme na moře tak na sebe bereme při vedení lodě odpovědnost nejen za sebe a posádku, ale také ji máme i vůči všemu a všem na vodě kolem nás. Tato pravidla ale musí znát všichni (tedy i členové posádek). Na to se bohužel v praxi dost často zapomíná a má to mnohdy neblahé důsledky jak na životech či ztrátách lodí. Nemylme se, pravidla COLREGu platí i při trénincích a závodech na moři. Jedno, že jsem na Opťáku nebo na velké námořní jachtě,

Proto znalost COLREGu je zcela nezbytná a je třeba jí věnovat velkou pozornost. Platí zde nejen to známé „neznalost neomlouvá“, ale na moři od nepaměti vždy platí nepsané pravidlo „udělat vše pro ochranu a záchranu za každé situace podle toho, co je v mých silách“. 

Proto než vyplujeme, tak je to určitě i to, že se s pravidly COLREGu řádně seznámíme
a trvale si je opakujeme!!!.

Pro toto studium si můžete stáhnout plné znění COLOREGu na následujících odkazech.

 

Úmluva o mezinárodních pravidlech pro

zabránění srážkám na moři 1972-COLREG, CZE

 

COLREGS - International Regulations for

Preventing Collisions at Sea, ANG

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

Právo