Trenéři

  28.05.2021

Metodické materiály World Sailing

WORLD SAILING NTP – POKYNY

Dokument World Sailing National Training Program (NTP) je zamýšlen jako soubor pokynů „jak na to“. Dokument obsahuje konkrétní pokyny pro poskytování školení v oborech Kiteboarding, windsurfing, okruhové plachetnice (kýlové i katamarány) a používání trenérských člunů na vodě.

Světový vzdělávací program Sailing National Learn to Sail může být také použit jako vodítko pro MNA, kteří hledají získání akreditace pro status ISAF Recognized Training pro své již úspěšně vyvinuté národní programy. Tato akreditace může často pomoci MNA získat přístup k financování od vládních ministerstev a národních olympijských výborů, stejně jako sladit národní certifikaci / kvalifikaci námořníků nebo trenérů s mezinárodními standardy.

Sadu zpracovaných metodik  WORLD SAILING NTP GUIDELINE DOCUMENTS naleznete zde:

https://www.sailing.org/training/nlstp/ntp_documents.php

 

WORLD SAILING COACHING FRAMEWORK

Mezinárodní rámec sportovního koučování (ISCF) byl připraven Mezinárodní radou pro koučování excelence (ICCE), Asociací letních olympijských mezinárodních federací (ASOIF), komisí IOC Entourage (EC) a Světovou antidopingovou agenturou (WADA). Po procesu vývoje a konzultací, který byl zahájen v dubnu 2011. Tato iniciativa signalizuje nové a společné úsilí o uznání a podporu role trenérů na všech úrovních sportu po celém světě a poskytuje základ pro počáteční implementaci a další celosvětový rozvoj a konzultace se zúčastněnými stranami.

Cílem rozvoje World Sailing Coaching Framework je poskytnout všem národním orgánům členských států World Sailing společný základ pro rozvoj a hodnocení kvalifikací /certifikací koučování, podporu vzdělávání a odborné přípravy koučů, práci přes mezinárodní hranice a stanovení etických pokynů a modelů pro standardy mezinárodních osvědčených postupů.

World Sailing chápe, že koučování a zvyšování účasti na plachtářském sportu se nejlépe hodí, když zásady a politiky Mezinárodní federace a jejích členů fungují v souladu s potřebami a zkušenostmi námořníků v místních komunitách a organizacích, které jim pomáhají.

Sport Coaching Framework dokumenty naleznete zde:

https://www.sailing.org/training/nlstp/sport_coaching_framework.php

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

PedagogikaMetodika