Trenéři

  02.02.2023   Štěpán Novotný

Pravidla budování návyků

Přednáška je hlavně praktická, jelikož je Štěpán aktivním trenérem a dokáže tak zužitkovat své poznatky. Dozvíte se o návycích obecně – kdo je vytváří, jaké problémy by měly být pomocí návyků řešeny a jak se návyky mohou dělit. Podle Štěpána jsou to návyky během tréninku a během závodu, většinou by si ale měly být co nejpodobnější.

V přednášce se budete zabývat tím, jak probíhá trénink na vodě a závodní den na vodě, jaké mají tyto aktivity specifika a rozdělení a jaké návyky je dobré vytvořit si během jednotlivých etap tréninku či závodu.

Nemalá část přednášky je věnována také návykům závodníků a trenérů před startem a během startovní procedury.