Vzdělávání

  01.02.2024   Johanka Nápravníková Kořanová

Kondiční příprava závodníků

Přednáška se zaměřuje na komplexní pohled na sportovní výkon v jachtingu, přičemž je rozdělena do tří hlavních bloků: teorie, praktická teorie a praxe.

Teoretický blok přednášky se zaměřuje na hlubší porozumění sportovního výkonu, s důrazem na jachting. Nejprve budeme probírat samotnou podstatu sportovního výkonu a faktory, které ho v oblasti jachtingu ovlivňují. Zabývá se energetickým krytím sportovního výkonu a energetickou spotřebou s detailnějším pohledem na energetické systémy a jejich fungování a dopad na výkonnost v jachtingu. Také se dozvíte, co znamenají motorické schopnosti a jak se rozvíjejí, včetně definice a rozdělení těchto schopností. Přednáška se také zaměřuje na principy kondičního tréninku, které jsou nezbytné pro dosažení optimální výkonnosti v jachtingu. To zahrnuje mimo jiné otázky, jak rychle rozvíjet sílu, jak často provádět cvičení, a jak dlouho trvat na jednotlivých aspektech kondičního tréninku. S tím souvisí struktura tréninkových cyklů, což je klíčový prvek v systematickém přístupu k tréninku. 

Dále je popsán model LTAD (Long-Term Athlete Development), což je model dlouhodobého rozvoje sportovce od narození po sportovní důchod. Jsou rozebrány jednotlivé fáze tohoto modelu, kterými jsou: active start, fundamentals, learn to train, train to train, train to compete, train to win a active for life. Je uvedeno 10 pravidel pro dosažení etapy "training to win".

Praktická teorie se věnuje biomechanickým a fyziologickým nárokům jachtařského výkonu. Konkrétně identifikuje tři různé třídy - vyvažování na hrazdě, vyvažování se zaháknutýma nohama a windsurfing. Analyzuje, jaké svalové skupiny jsou aktivovány v průběhu jednotlivých vyvažovacích technik, a zároveň zkoumá potenciální rizika spojená s charakterem fyzické zátěže během jachtařského výkonu. Také se okrajově dozvíte, co ideálně jíst a pít na vodě a co jíst po poslední rozjížďce. V tomto bloku praktické teorie se také dozvíte o ročním tréninkovém cyklu, jehož fáze zahrnují přechodné období, přípravné období, předzávodní období a závodní období. Závěrem je tento blok věnován kondičnímu testovaní se zaměřením na sportovní výkon a faktory, které ho ovlivňují. Dozvíte se, jaké cviky volit při terénním kondičním testování.

Přednáška je uzavřena praktickým blokem, kde jsou představeny ukázky konkrétního tréninku, což pomáhá propojit teorii s praktickými aplikacemi. Přednáška tak poskytuje komplexní pohled na sportovní přípravu v jachtingu, zahrnující teoretické základy, jejich praktickou aplikaci a ukázky tréninku.
 

 

ŠTÍTKY ČLÁNKU:

ZdravíPříprava závodníka